Kodeks Pracy 2019 Komentarz

2019.01.02

W publikacji omówione zostały najnowsze zmiany w przepisach prawa pracy m.in.:

  • wyższa płaca minimalna, zmiana wymiaru składek i świadczeń dla pracowników
  • pracownicze plany kapitałowe (PPK), kto i od kiedy musi wdrożyć, na czym polega nowy system oszczędzania na emeryturę
  • zmiany w dokumentacji pracowniczej, jak przejść na e-akta osobowe i skrócić okres przechowywania dokumentów
  • zmiany dotyczące zakładania i zrzeszania się w związki zawodowe, prawo członkostwa dla zleceniobiorców, samozatrudnionych i wolontariuszy
  • elektroniczne zwolnienia lekarskie dla wszystkich

Autorzy: r. pr. Sławomir Paruch, r. pr. Robert Stępień oraz apl. radc. Agnieszka Nicińska.

Publikacja została wydana przy współpracy z Dziennikiem Gazetą Prawną.