Dokumentacja pracownicza. Nowe zasady prowadzenia akt osobowych

2019.03.18

Poradnik wyjaśnia rewolucyjne zmiany w prowadzeniu i przechowywaniu dokumentacji pracowniczej. Zawiera istotne informacje o zmianach już obowiązujących i tych planowanych. W publikacji uwzględnione zostały nowe interpretacje ministerstw pracy i cyfryzacji.  

Rok 2019 będzie czasem znaczących zmian w dotychczasowym, tradycyjnym sposobie postrzegania akt osobowych pracowników oraz prowadzenia dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy, do której są i będą zobowiązani pracodawcy. 1 stycznia 2019 r. weszła bowiem w życie ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją  (Dz.U. z 2018 r. poz. 357, zwana dalej „ustawą”).

Ustawa jest aktem przełomowym, modyfikuje bowiem obowiązki pracodawców związane zarówno z okresem przechowywania dokumentacji pracowniczej, jak też umożliwia zmianę postaci przechowywania dokumentów związanych ze stosunkiem pracy.

W książce omówiono najnowsze zmiany przepisów dotyczące prowadzenia przez pracodawcę dokumentacji pracowniczej.

W opracowaniu m in.:

  • zalety i wady e-dokumentacji
  • zmiany w aktach osobowych – 4 a nie 3 części, ale czy dla wszystkich
  • nowe okresy przechowywania dokumentacji pracowniczej
  • rozszerzona ewidencja czasu pracy, co z harmonogramami
  • wypłata wynagrodzenia na konto wreszcie uregulowana
  • dokumenty aplikacyjne – jak działać by uniknąć zarzutów dyskryminacyjnych i naruszenia RODO
  • planowane zmiany w zakresie katalogu danych osobowych żądanych od kandydata i pracownika

Autorzy: r. pr. dr Iwona Jaroszewska-Ignatowska, adw. Marta Kosakowska

Publikacja została wydana przy współpracy z Dziennikiem Gazetą Prawną. 

Komentarz do nabycia TUTAJ.