Seminarium Firmowe

2013.12.12

Uprzejmie informujemy, że w dniu 28 listopada odbyło się kolejne z cyklu seminariów organizowanych przez naszą Kancelarię, poświęcone tym razem odpowiedzialności pracodawcy z tytułu mobbingu.

Podczas seminarium nie omawialiśmy ogólnie instytucji mobbingu, co zostało już wielokrotnie uczynione w doktrynie. Skupiliśmy się natomiast na obowiązku przeciwdziałania mobbingowi ciążącym na pracodawcy oraz na kwestii odpowiedzialności pracodawcy z tytułu mobbingu, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości ograniczenia lub wyłączenia tej odpowiedzialności. Podstawę do dyskusji stanowił wyrok Sądu Najwyższego z 3 sierpnia 2011 r. (sygn. akt I PK 35/11), zgodnie z którym obowiązek przeciwdziałania mobbingowi ciążący na pracodawcy jest obowiązkiem starannego działania, a odpowiedzialność pracodawcy może zostać wyłączona, jeżeli wykaże on, że podjął realne działania mające na celu przeciwdziałanie mobbingowi. Do działań takich należą w szczególności: szkolenie pracowników, informowanie pracowników o niebezpieczeństwie oraz konsekwencjach mobbingu, stosowanie procedur antymobbingowych czy powołanie specjalnego zespołu ds. przeciwdziałania mobbingowi.