Marcin Sanetra

Aplikant radcowski / Prawnik

Aplikant radcowski odbywający aplikację w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Pracę magisterską „Dobra osobiste osób prawnych ze szczególnym uwzględnieniem relacji pracodawca – pracownik” napisał pod kierunkiem naukowym prof. Jacka Wiercińskiego. Z wynikiem bardzo dobrym ukończył Centrum Prawa Amerykańskiego, prowadzone przez University of Florida i Uniwersytet Warszawski. Członek Komisji Prawa Pracy w International Association of Young Lawyers. Przed rozpoczęciem pracy w Raczkowski Paruch, od 2013 r. wspierał pracę Działu Procesowego w Kancelarii Prawa Pracy Iwona Jaroszewska – Ignatowska. Jako wolontariusz Fundacji Academia Iuris udziela bezpłatnych porad prawnych niezamożnym mieszkańcom Warszawy.