Karolina Czapska

/ Prawnik

Doktorantka na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Absolwentka Prawa i Psychologii w zakresie Psychologii Organizacji i Pracy w ramach Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych (MISH) na Uniwersytecie Warszawskim. Studia ukończyła z wyróżnieniem. Absolwentka Centrum Prawa Amerykańskiego prowadzonego przez Uniwersytet Warszawski we współpracy z University of Florida. W czasie studiów doświadczenie zawodowe zdobywała w warszawskich kancelariach, fundacjach oraz sądach. Do obszaru jej zainteresowań należą przede wszystkim mobbing  i dyskryminacja, w perspektywie prawnej i psychologicznej oraz metody polubownego rozwiązywania sporów, m.in. mediacja i arbitraż.

Publikacje książkowe:
Czas pracy 2018 z wyjaśnieniami nowych zasad handlu w niedziele i święta