Jakub Lasek

Adwokat / Prawnik

Adwokat. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Z kancelarią związany od 2015 roku. Wcześniej przez kilka lat zdobywał doświadczenie pracując w kancelariach zajmujących się świadczeniem kompleksowych usług na rzecz przedsiębiorców. Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa karnego gospodarczego i compliance. Doradza członkom Zarządu w zakresie ograniczania ich odpowiedzialności karnej, opiniuje, tworzy i wdraża programy compliance. Prowadzi wewnętrzne postępowania wyjaśniające oraz reprezentuje Klientów w postępowaniach przygotowawczych, sądowych oraz przed organami administracji. Regularnie publikuje dla największych gazet i czasopism.