Andrzej Orzechowski

Adwokat / Prawnik

Adwokat. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Podczas studiów współpracował z Działem Prawnym Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Z kancelarią związany od 2013 r., wcześniej zdobywał doświadczenie m.in. w Weil, Gotshal & Manges. Członek Sekcji Prawa Pracy przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Posiada doświadczenie w prowadzeniu sporów sądowych w zakresie prawa pracy, w tym dotyczących rozwiązania stosunku pracy, spraw o wynagrodzenie lub odprawy, ustalenia istnienia stosunku pracy, odszkodowania i zadośćuczynień z tytułu mobbingu lub dyskryminacji.