Regulamin

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Raczkowski Paruch sp. k. z siedzibą w Warszawie (dalej „Kancelaria”) jako administratora moich danych osobowych zawartych w nin. formularzu dla celów marketingowych.

Jestem jednocześnie świadomy, iż:

  • podanie danych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwi dostęp do treści serwisu 
  • posiadam prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania do momentu cofnięcia zgody;
  •  podane przeze mnie dane osobowe będą przetwarzane na podstawie mojej zgody tj. art. 6 ust. 1 pkt a) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej „RODO”);
  • moje dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia przeze mnie zgody, ale nie dłużej niż jest to niezbędne dla celów dla których zostały zebrane;
  • odbiorcami moich danych będą osoby upoważnione przez Kancelarię do przetwarzania danych w  ramach swoich obowiązków służbowych oraz podmioty, którym Kancelaria zleca wykonywania czynności z którymi wiąże się przetwarzanie danych;
  • jeśli uznam, że przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy RODO, mam prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych a od 25 maja 2018 r. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
  • Mogę się skontaktować z Kancelarią pod numerem telefonu +48 22 380 42 50 lub mailem prohrevents@raczkowski.eu