Śląski HR

21 czerwca br. r. pr. Paweł Sych będzie prelegentem podczas konferencji  Śląski HR w Gliwicach. 

Temat wystąpienia:

Prawnopracownicze aspekty prowadzenia monitoringu w świetle ostatnich zmian do Kodeksu Pracy oraz RODO

Więcej szczegółów tutaj. 

Prelegenci

Radca prawny. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Z prawem pracy związał się już na studiach, broniąc pracy w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej pod kierunkiem prof. dr. hab. Krzysztofa Wojciecha Barana. Doświadczenie zdobywał, pracując w krakowskich kancelariach zajmujących się kompleksową obsługą prawną. Następnie kontynuował rozwój w warszawskich korporacjach oraz prowadząc własną praktykę. W zakresie jego szczególnych zainteresowań znajduje się między innymi problematyka zwolnień grupowych, równego traktowania w zatrudnieniu, jak również kwestie związane z rozwiązywaniem sporów, zarówno polubownie jak i na drodze sądowej.