II Polski Kongres Ochrony Danych Osobowych

r. pr. Paweł Sych będzie prelegentem podczas II Polskiego Kongresu Ochrony Danych Osobowych organizowanego przez Magazyn ODO.

Konferencja odbędzie się w dniach 13-15 marca 2019 r. w Warszawie.

13 marca br., godz. 14:55-15:40

Prawo pracy – ochrona danych osobowych w stosunkach pracodawca-pracownik

Szczegółowe informacje na temat wydarzenia dostępne tutaj. 

Prelegenci

Radca prawny. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Z prawem pracy związał się już na studiach, broniąc pracy w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej pod kierunkiem prof. dr. hab. Krzysztofa Wojciecha Barana. Doświadczenie zdobywał, pracując w krakowskich kancelariach zajmujących się kompleksową obsługą prawną. Następnie kontynuował rozwój w warszawskich korporacjach oraz prowadząc własną praktykę. W zakresie jego szczególnych zainteresowań znajduje się między innymi problematyka zwolnień grupowych, równego traktowania w zatrudnieniu, jak również kwestie związane z rozwiązywaniem sporów, zarówno polubownie jak i na drodze sądowej.