II Forum ABI EXPERT

Zapraszamy do udziału w II Forum ABI EXPERT, skierowanego dla osób odpowiedzialnych za organizację systemu ochrony danych osobowych oraz nadzór nad ich przetwarzaniem i zabezpieczaniem.

Wśród prelegentów wydarzenia r. pr. dr Dominika Dörre- Kolasa, która 13 marca br. wygłosi prelekcję:

Przetwarzanie danych osobowych pracowników w grupie przedsiębiorstw  oraz pomiędzy powiązanymi instytucjami publicznymi

  • kiedy na gruncie RODO można mówić o grupie przedsiębiorstw;
  • jak zgodnie z prawem dysponować danymi osobowymi pracowników poszczególnych przedsiębiorstw w obrębie grupy;
  • czy przetwarzanie danych przez powiązane podmioty z sektora publicznego może odbywać się na takich zasadach, jak w grupie przedsiębiorstw.

Szczegółowe informacje na temat wydarzenia dostępne tutaj

Prelegenci

Radca prawny, doktor nauk prawnych, partner. W ramach praktyki radcowskiej posiada ponad dziesięcioletnie doświadczenie w zakresie szeroko pojętego doradztwa biznesowego zarówno dla korporacji międzynarodowych, jak również małych i średnich przedsiębiorstw. Ceniona specjalistka  w obszarze prawa pracy oraz  ochrony dóbr osobistych w zatrudnieniu ze szczególnym uwzględnieniem mobbingu, dyskryminacji i ochrony danych osobowych. 

Przez wiele lat była partnerem w renomowanej kancelarii zajmującej się obsługą prawną w zakresie prawa pracy.  Posiada wieloletnie doświadczenie w opracowywaniu projektów wewnątrzzakładowych źródeł prawa i ich negocjowania ze związkami zawodowymi, przeprowadzaniu audytów zgodności z wymogami prawa i etyki w biznesie oraz wdrażaniu rekomendacji. 

Od ponad dziesięciu lat jest adiunktem w Katedrze prawa Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz cenionym przez słuchaczy wykładowcą na Podyplomowych Studiach z zakresu prawa pracy na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie wykłada problematykę ochrony danych osobowych w zatrudnieniu, dyskryminacji oraz wybranych aspektów zbiorowego prawa pracy. 

Jest Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon mającej na celu  wspieranie ochrony praw człowieka w kontekście zagrożeń, jakie niesie ze sobą dynamiczny rozwój społeczeństwa nadzorowanego. Konsultantka czasopism prawniczych.
Posiada rozległe doświadczenie szkoleniowe. Od początku swojej praktyki zawodowej z pasją i zaangażowaniem prowadzi szkolenia i warsztaty dla kadry menadżerskiej oraz szkolenia i warsztaty dla członków komisji antymobbingowych.