DELF Annual Conference 2018

14 września br. odbędzie się DELF Annual Conference 2018 (Defence Extradition Lawyers Forum) w Londynie.

Wśród prelegentów wydarzenia adw. Dominika Stępińska-Duch wygłosi prelekcję:

Extradition arrangements across Europe: New Approaches

Szczegółowe informacje na temat wydarzenia dostępne tutaj.

Prelegenci

Partner, adwokat. Specjalizuje się w postępowaniach karnych gospodarczych, również w aspekcie transgranicznym. Doradza Klientom w kwestiach związanych z budową, wdrażaniem i monitorowaniem procedur compliance. Ma bogate doświadczenie w prowadzeniu wewnętrznych postępowań wyjaśniających. Doradza Spółkom w przeciwdziałaniu nadużyciom oraz wspiera Klientów w sytuacjach kryzysowych, gdy nadużycia występują. Prowadzi szkolenia z obszaru compliance i odpowiedzialności karnej kadry zarządzającej. Jest członkiem Stowarzyszenia Compliance Polska, członkiem European Criminal Bar Association Advisory Board oraz Sekretarzem Generalnym European Fraud and Compliance Lawyers.