Budowanie systemu compliance w oparciu o ustawę o jawności życia publicznego i Sapin II- perspektywa prawnoporównawcza

Raczkowski Paruch partnerem merytorycznym szkolenia organizowanego 15 maja br. przez CCIFP w Warszawie. 

Prowadzący: adw. Dominika Stępińska-Duch

godzina 10:00-13:30

Budowanie systemu compliance w oparciu o ustawę o jawności życia publicznego i Sapin II- perspektywa prawnoporównawcza

Szczegółowe informacje na temat wydarzenia dostępne tutaj. 

 

Prelegenci

Partner, adwokat. Specjalizuje się w postępowaniach karnych gospodarczych, również w aspekcie transgranicznym. Doradza Klientom w kwestiach związanych z budową, wdrażaniem i monitorowaniem procedur compliance. Ma bogate doświadczenie w prowadzeniu wewnętrznych postępowań wyjaśniających. Doradza Spółkom w przeciwdziałaniu nadużyciom oraz wspiera Klientów w sytuacjach kryzysowych, gdy nadużycia występują. Prowadzi szkolenia z obszaru compliance i odpowiedzialności karnej kadry zarządzającej. Jest członkiem Stowarzyszenia Compliance Polska, członkiem European Criminal Bar Association Advisory Board oraz Sekretarzem Generalnym European Fraud and Compliance Lawyers.