21st Annual IBA Transnational Crime Conference

17 maja adw. Dominika Stępińska-Duch będzie jednym z panelistów podczas 21st Annual IBA Transnational Crime Conference w Krakowie:

godzina 09:00-10:30

The risks and implications of money laundering, asset freezes and civil forfeiture in international criminal investigations

Szczegółowe informacje na temat wydarzenia dostępne tutaj. 

Prelegenci

Partner, adwokat. Specjalizuje się w postępowaniach karnych gospodarczych, również w aspekcie transgranicznym. Doradza Klientom w kwestiach związanych z budową, wdrażaniem i monitorowaniem procedur compliance. Ma bogate doświadczenie w prowadzeniu wewnętrznych postępowań wyjaśniających. Doradza Spółkom w przeciwdziałaniu nadużyciom oraz wspiera Klientów w sytuacjach kryzysowych, gdy nadużycia występują. Prowadzi szkolenia z obszaru compliance i odpowiedzialności karnej kadry zarządzającej. Jest członkiem Stowarzyszenia Compliance Polska, członkiem European Criminal Bar Association Advisory Board oraz Sekretarzem Generalnym European Fraud and Compliance Lawyers.