RODO Day II

RODO Day II dedykowane jest kadrze menadżerskiej, pracownikom działów HR oraz przedstawicielom podmiotów świadczących usługi przetwarzania danych osobowych. 

Termin: 27- 28  września 2018 r. 
Miejsce: Biuro kancelarii Raczkowski Paruch, ul. Bonifraterska 17 (21 piętro) w Warszawie.
Koszt uczestnictwa: 

27 września – Rodo Day I dzień (konferencja) — 1650 zł netto/ osoba
28 września – Rodo Day II dzień (warsztaty)  —  1150 zł netto/osoba

Udział w dwóch dniach szkolenia: 2250 zł netto/osoba 

Dla uczestników I edycji RODO Day organizatorzy przewidzieli 25 % rabatu. 


Zgłoszenia proszę kierować na adres: prohrevents@raczkowski.eu
Warunki uczestnictwa tutaj.

Agenda

Dzień I 

 

9:30 – 10:00 Rejestracja uczestników
10:00 – 10:15 Otwarcie konferencji 
 

10:15 – 10:45

Ustawa o zmianie „niektórych” ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679 - co jeszcze szykuje polski ustawodawca na 213 stronach projektu? Co z tych zmian jest istotne dla pracodawców?

Prowadzący: r. pr. dr Dominika Dörre-Kolasa
 

10:45 – 11:30

Realizacja praw podmiotów danych – do czego ma prawo kandydat, pracownik, były pracownik? 

Prowadzący: adw. Paulina Szymczak-Kamińska, apl. adw. Marta Zalewska 

 • Jak prowadzić komunikację z podmiotem danych (przejrzyste informowanie i przejrzysta komunikacja.
 • Prawo dostępu do danych – w jaki sposób powinno być realizowane, aby nie narazić się na sankcje.
 • Prawo do uzyskania kopii danych a dokumentacja pracownicza – zakres uprawnienia, ograniczenia, prawo do odmowy wydania dokumentacji.

 

>> Przerwa kawowa 11:30 – 11:45


11:45 – 12:30 
Realizacja praw podmiotów danych – do czego ma prawo kandydat, pracownik, były pracownik? - cz. 2

Prowadzący: r. pr. Grzegorz Larek 

 • Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) – kiedy i w jaki sposób je realizować?
 • Zawiadamianie o naruszeniu ochrony danych –jakie obowiązki spoczywają na administratorze danych w razie tzw. „incydentu” oraz kiedy można zrezygnować z zawiadomienia.

 

Dyskusja, pytania


12:30 – 13:15  
Akta osobowe i dokumentacja pracownicza a ochrona danych osobowych – zmiany po 1 stycznia 2019 r.
 

Prowadzący: r. pr. dr Iwona Jaroszewska-Ignatowska

 • Co trzeba, co można, a czego nie powinno się przechowywać w aktach osobowych ?
 • Jak zapewnić zgodność dokumentacji pracowniczej z przepisami dot. przetwarzania danych osobowych?
 • „Oświadczenia” i „upoważnienia” na potrzeby zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
 • Skierowania na badania lekarskie i orzeczenia o zdolności do pracy.

 

>> Lunch 13:15 – 14:00


14:00 – 15:00 
Monitoring – fakty i mity po wejściu w życie zmian do KP, dylematy praktyczne i wątpliwości prawne

Prowadzący: r. pr. dr Dominika Dörre-Kolasa

 • Jak prawidłowo realizować obowiązki informacyjne wobec pracowników i innych osób?
 • Obowiązki „właściciela” monitoringu wynikające z RODO i przepisów krajowych. 
 • Prawa podmiotów danych do uzyskania kopii danych z monitoringu.

15:15 – 16:00 
Mechanizm „private enforcement” w RODO – odpowiedzialność administratora i przetwarzającego za szkodę wyrządzoną podmiotowi danych

Prowadzący: adw. Jakub Lasek 

 • Zasady odpowiedzialności Administratora danych i Przetwarzającego za wyrządzenie szkody.
 • Podstawa i charakter roszczeń podmiotu danych.
 • W jaki sposób bronić się przed roszczeniami?

 

Panel IV 16:00 – 16:30 Dyskusja, pytania, zakończenie

 

Dzień II – Warsztaty 


9:30 – 11:00 

 1. Tworzenie klauzul zgód podmiotów danych w konkretnych sytuacjach faktycznych 

Prowadzący : r. pr. Paweł Sych

 • zgody w procesach rekrutacyjnych, 
 • zgody na rozpowszechnianie wizerunku, 
 • zgody na przetwarzanie danych osobowych pracowników w zakresie wykraczającym poza ustawowy katalog danych osobowych

 

>> Przerwa kawowa 11:00 – 11:30


11:30 – 13:00

 1. Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych – case study (pracodawca w roli przetwarzającego i administratora danych osobowych)

Prowadzący: apl. radc. Adrian Szutkiewicz

 • Prawidłowe określenie relacji związanej z przekazywaniem danych- pomiędzy udostępnieniem a powierzeniem przetwarzania danych;
 • Jak uniknąć powierzenia przetwarzania danych?
 • Kluczowe elementy umowy powierzenia przetwarzania danych;
 • W jaki sposób zabezpieczyć interesy pracodawcy przy powierzaniu danych osobowych? - założenia stawiane przed prawidłowo skonstruowaną umową;
 • Zawarliśmy umowę powierzenia przetwarzania danych- co dalej? Powierzenie przetwarzania danych a pozostałe wymogi z RODO.

 

>> Lunch 13:00 – 13:45


13:45 – 15:30

 1. Tworzenie procedury postępowania na wypadek kontroli PUODO – zadaniem uczestników będzie stworzenie, pod kierunkiem prowadzącego, modelowej procedury postępowania

Prowadzący: Dominika Dörre-Kolasa, r. pr. Sławomir Paruch

 • Czynności wstępne – weryfikacja upoważnienia do przeprowadzenia kontroli, 
 • Zadania osoby upoważnionej do reprezentowania administratora danych podczas kontroli
 • Zastrzeżenia do protokołu 
 • Tajemnice prawnie chronione a czynności kontrolne. 

Prelegenci

Radca Prawny, partner w kancelarii. Ma blisko 20-letnie doświadczenie w praktyce prawa pracy. Jest jednym z najwybitniejszych ekspertów prawa pracy w Polsce, w tym specjalistą w zakresie restrukturyzacji przedsiębiorstw oraz zwolnień grupowych i indywidualnych pracowników. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw sądowych. Specjalizuje się w sprawach dot. związków zawodowych oraz dotyczących mobbingu, dyskryminacji, godzin nadliczbowych oraz umów o zakazie konkurencji. Jest ekspertem w zakresie zasad wynagradzania oraz premiowania pracowników. Na rynku ceniony jest jako autor skutecznych koncepcji zarządzania HR, efektywny negocjator, w szczególności w sporach zbiorowych. Jest członkiem European Employment Lawyers' Association, International Bar Association i Przewodniczącym Stowarzyszenia Prawa Pracy. Regularnie publikuje w najważniejszych dziennikach prawnych, m.in. w Gazecie Prawnej i Rzeczpospolitej. Prowadzi szkolenia i konferencje z prawa pracy.

Radca prawny, doktor nauk prawnych, partner. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, który ukończyła z  wyróżnieniem (10-ta lokata na liście absolwentów). Uczestniczka prac komisji sejmowej w 2003 r. nad „europejską” nowelizacją Kodeksu pracy oraz brukselskiego programu Dialogu Społecznego w Unii Europejskiej.

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w obsłudze prawnej z zakresu prawa pracy. Po odbyciu aplikacji sądowej była dyrektorem działu prawnego firmy doradczej oraz pracowała jako in-house w firmie korporacyjnej, co pozwoliło jej dobrze poznać potrzeby Klientów korporacyjnych i wypracować szczególnie cenione przez Klientów biznesowe podejście do rozwiązywania problemów z obszaru HR. Pracowała również w Biurze Trybunału Konstytucyjnego. Przez kolejne 10 lat prowadziła własną Kancelarię Prawa Pracy, zarządzając 8-osobowym zespołem prawników, obsługując w sposób stały ok. 40 klientów korporacyjnych.

Specjalizuje się przede wszystkim w problematyce czasu pracy, także w zakresie wdrożenia oraz działania ERCP, transferów, zwolnień grupowych, programów dobrowolnych odejść, pracy tymczasowej, outsourcingu, wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy, rozwiązywaniu umów o pracę, negocjacji ze związkami zawodowymi, w tym również podczas sporów zbiorowych. Pomaga firmom w stosowaniu przepisów prawa pracy z uwzględnieniem ich potrzeb biznesowych oraz korporacyjnych zasad etyki i wartości.

Była wykładowcą na studiach podyplomowych z zakresu prawa pracy w Akademii Leona Koźmińskiego, na Uniwersytecie Łódzkim,  a wcześniej w Wyższej Szkole Handlu i Prawa w Warszawie na kierunku „Prawo i Administracja" oraz w Wyższej Szkole Zarządzania Personelem na kierunkach: „Podyplomowe Prawo pracy" oraz „Zarządzanie Personelem".

Prelegentka podczas konwentów, konferencji i sympozjów. Prowadzi z powodzeniem warsztaty z zakresu prawa pracy dla pracowników działów personalnych oraz kadry zarządzającej pracownikami.

Radca prawny, doktor nauk prawnych, partner. W ramach praktyki radcowskiej posiada ponad dziesięcioletnie doświadczenie w zakresie szeroko pojętego doradztwa biznesowego zarówno dla korporacji międzynarodowych, jak również małych i średnich przedsiębiorstw. Ceniona specjalistka  w obszarze prawa pracy oraz  ochrony dóbr osobistych w zatrudnieniu ze szczególnym uwzględnieniem mobbingu, dyskryminacji i ochrony danych osobowych. 

Przez wiele lat była partnerem w renomowanej kancelarii zajmującej się obsługą prawną w zakresie prawa pracy.  Posiada wieloletnie doświadczenie w opracowywaniu projektów wewnątrzzakładowych źródeł prawa i ich negocjowania ze związkami zawodowymi, przeprowadzaniu audytów zgodności z wymogami prawa i etyki w biznesie oraz wdrażaniu rekomendacji. 

Od ponad dziesięciu lat jest adiunktem w Katedrze prawa Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz cenionym przez słuchaczy wykładowcą na Podyplomowych Studiach z zakresu prawa pracy na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie wykłada problematykę ochrony danych osobowych w zatrudnieniu, dyskryminacji oraz wybranych aspektów zbiorowego prawa pracy. 

Jest Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon mającej na celu  wspieranie ochrony praw człowieka w kontekście zagrożeń, jakie niesie ze sobą dynamiczny rozwój społeczeństwa nadzorowanego. Konsultantka czasopism prawniczych.
Posiada rozległe doświadczenie szkoleniowe. Od początku swojej praktyki zawodowej z pasją i zaangażowaniem prowadzi szkolenia i warsztaty dla kadry menadżerskiej oraz szkolenia i warsztaty dla członków komisji antymobbingowych. 

Adwokat. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Z kancelarią związany od 2015 roku. Wcześniej przez kilka lat zdobywał doświadczenie pracując w kancelariach zajmujących się świadczeniem kompleksowych usług na rzecz przedsiębiorców. Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa karnego gospodarczego i compliance. Doradza członkom Zarządu w zakresie ograniczania ich odpowiedzialności karnej, opiniuje, tworzy i wdraża programy compliance. Prowadzi wewnętrzne postępowania wyjaśniające oraz reprezentuje Klientów w postępowaniach przygotowawczych, sądowych oraz przed organami administracji. Regularnie publikuje dla największych gazet i czasopism.   

Radca prawny. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Z prawem pracy związał się już na studiach, broniąc pracy w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej pod kierunkiem prof. dr. hab. Krzysztofa Wojciecha Barana. Doświadczenie zdobywał, pracując w krakowskich kancelariach zajmujących się kompleksową obsługą prawną. Następnie kontynuował rozwój w warszawskich korporacjach oraz prowadząc własną praktykę. W zakresie jego szczególnych zainteresowań znajduje się między innymi problematyka zwolnień grupowych, równego traktowania w zatrudnieniu, jak również kwestie związane z rozwiązywaniem sporów, zarówno polubownie jak i na drodze sądowej. 

Aplikant radcowski w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. W trakcie studiów ukończył Szkołę Prawa Amerykańskiego organizowaną przez The Catholic University of America i Uniwersytet Jagielloński, Szkołę Prawa Ukraińskiego organizowaną przez Lwowski Narodowy Uniwersytet im. Iwana Franki, Akademię Kijowsko- Mohylańską i Uniwersytet Jagielloński oraz International Business and Trade Summer Law Program organizowany przez the Catholic University of America Columbus School of Law. Współautor publikacji pt. Ochrona danych osobowych pracowników w świetle rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 pod redakcją Dr Dominiki Dörre- Kolasy. Doświadczenie zdobywał pracując w renomowanej w Polsce Kancelarii zajmującej się prawem pracy. Włada biegle językiem angielskim. Posługuje się także językiem rosyjskim.

Adwokat. Studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim ukończyła z wynikiem celującym. Absolwentka Szkoły Prawa Brytyjskiego i Europejskiego przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Zainteresowanie prawem pracy rozwijała już w trakcie studiów, m.in. poprzez udział w Klinice Prawa Uniwersytetu Warszawskiego w Sekcji Prawa Pracy oraz praktyki w Zespole Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego Rzecznika Praw Obywatelskich. Zajmuje się bieżącą obsługą Klientów w zakresie zbiorowego i indywidualnego prawa pracy, w szczególności w sprawach związanych z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników oraz tworzeniem wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy. Obszar jej specjalizacji i zainteresowań obejmuje przede wszystkim ochronę danych osobowych pracowników.

Aplikantka adwokacka. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Już od pierwszych lat studiów zdobywała doświadczenie renomowanych kancelariach, w tym w kancelarii Sołtysiński Kawecki & Szlęzak, a także w sądach w wydziałach cywilnych oraz karnych. Do obszaru jej zainteresowań, poza prawem pracy, należy m.in. ochrona danych osobowych.