Pracownicze Plany Kapitałowe

PSPP zaprasza na śniadanie biznesowe organizowane wspólnie z kancelarią Raczkowski Paruch, które poświęcone będzie pracowniczym planom kapitałowym (PPK). 

PPK to nowa, obowiązkowa dla przedsiębiorców, forma zabezpieczenia emerytalnego osób zatrudnionych. Podczas spotkania omówimy obowiązki pracodawców, strukturę składek, procedurę zakładania PPK oraz kroki, które należy podjąć już teraz mając na względzie planowaną datę wejścia w życie ustawy o PPK (1 stycznia 2019 roku).

Prawnicy kancelarii Raczkowski Paruch od samego początku brali udział w pracach nad ustawą.

Termin: 24 października br. (środa), godz. 10:00 – 12:00. Spotkanie poprowadzi r. pr. Łukasz Kuczkowski, partner. 

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Spotkanie odbędzie się w biurze kancelarii Raczkowski Paruch, ul. Bonifraterska 17 (21 piętro) w Warszawie.
 

Agenda

1.    Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) – ogólne założenia

  • obligatoryjność utworzenia PPK;
  • struktura składek w PPK, zachęty fiskalne;
  • nadzór nad PPK.

2.    PPK – perspektywa pracodawcy

  • procedura tworzenia PPK;
  • nowe obowiązki nakładane na pracodawców;
  • konsekwencje naruszeń.

3.    PPK – perspektywa pracownika

  • zasady inwestowania w PPK;
  • rezygnacja z oszczędzania w PPK;
  • zasady wykorzystania środków zgromadzonych w PPK.

4.    Odpowiedzi na pytania uczestników.

Prelegenci

Radca prawny, Master of Executive MBA, Partner. Kieruje biurem kancelarii w Poznaniu. Od ponad 15 lat doradza klientom w zakresie prawa pracy. Posiada szczególnie bogate doświadczenie w zbiorowych stosunkach pracy, w tym w zakresie rozwiązywania i wdrażania układów zbiorowych i innych porozumień ze stroną związkową, gwarancji pracowniczych, prowadzenia sporów zbiorowych i negocjacji ze związkami zawodowymi. Prowadził szereg restrukturyzacji pracowniczych obejmujących zarówno zwolnienia grupowe, jak i programy dobrowolnych odejść oraz inne formy zmniejszania poziomu zatrudnienia. Doradza przy zatrudnianiu kadry menedżerskiej wysokiego szczebla. Bardzo często reprezentuje klientów przed sądami pracy. Ma dużą znajomość branży transportowej i produkcyjnej. Zakładał i wspierał prowadzenie szeregu Pracowniczych Programów Emerytalnych Pracował w renomowanych polskich kancelariach.