Pracownicze Plany Kapitałowe – proces wdrożenia zaplanuj już dziś

Zapraszamy do naszego krakowskiego biura na spotkanie poświęcone Pracowniczym Planom Kapitałowym (PPK).

PPK to nowa, obowiązkowa dla przedsiębiorców, forma zabezpieczenia emerytalnego osób zatrudnionych. Podczas spotkania omówimy obowiązki pracodawców, strukturę składek, procedurę zakładania PPK oraz kroki, które należy podjąć już teraz, mając na względzie planowaną datę wejścia w życie ustawy o PPK (1 stycznia 2019 roku). Od samego początku braliśmy udział w pracach nad ustawą.

Termin: 26 października br., godz. 9:30 – 11:00

Spotkanie poprowadzi r. pr. Robert Stępień.
 
Spotkanie odbędzie się w Q Hotel Plus Kraków, ul. Wygrana 6, 30-311 Kraków

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Pytania oraz zgłoszenia prosimy kierować na adres: prohrevents@raczkowski.eu 

 

Partner wydarzenia:

 
 

Prelegenci

Radca prawny, starszy prawnik w biurze kancelarii w Krakowie, doktorant w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada wieloletnie doświadczenie w praktyce prawa HR, w szczególności w zakresie zatrudniania i zwolnień pracowników (indywidualnych i grupowych), zatrudniania pracowników tymczasowych i outsourcingu usług, kształtowania relacji ze związkami zawodowymi oraz wdrażania i rozwiązywania układów zbiorowych pracy i innych wewnętrznych źródeł prawa pracy. Reprezentuje pracodawców przed sądami w sprawach z zakresu prawa pracy. Posiada dużą znajomość branży centrów outsourcingowych (BPO/SSC), branży produkcyjnej oraz branży handlowej. Prowadzi szkolenia i warsztaty z zakresu prawa HR.