Pracownicze Plany Kapitałowe - nowe obowiązki pracodawcy| Warszawa

 

 

Zapraszamy na spotkanie, które poświęcone będzie pracowniczym planom kapitałowym (PPK). 

PPK to nowa, obowiązkowa dla przedsiębiorców, forma zabezpieczenia emerytalnego osób zatrudnionych. Podczas spotkania omówimy obowiązki pracodawców, strukturę składek, procedurę zakładania PPK oraz kroki, które należy podjąć już teraz mając na względzie planowaną datę wejścia w życie ustawy o PPK (1 stycznia 2019 roku). Prawnicy kancelarii od samego początku brali udział w pracach nad ustawą.


Spotkanie poprowadzi: r. pr. Łukasz Kuczkowski, partner.

Spotkanie odbędzie się 30 listopada 2018 r. (piątek), godz. 11:30 – 13:30, w biurze kancelarii przy ul. Bonifraterskiej 17 (21 piętro) w Warszawie.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Pytania oraz zgłoszenia prosimy kierować na adres: prohrevents@raczkowski.eu

Prelegenci

Radca prawny, Master of Executive MBA, Partner. Kieruje biurem kancelarii w Poznaniu. Od ponad 15 lat doradza klientom w zakresie prawa pracy. Posiada szczególnie bogate doświadczenie w zbiorowych stosunkach pracy, w tym w zakresie rozwiązywania i wdrażania układów zbiorowych i innych porozumień ze stroną związkową, gwarancji pracowniczych, prowadzenia sporów zbiorowych i negocjacji ze związkami zawodowymi. Prowadził szereg restrukturyzacji pracowniczych obejmujących zarówno zwolnienia grupowe, jak i programy dobrowolnych odejść oraz inne formy zmniejszania poziomu zatrudnienia. Doradza przy zatrudnianiu kadry menedżerskiej wysokiego szczebla. Bardzo często reprezentuje klientów przed sądami pracy. Ma dużą znajomość branży transportowej i produkcyjnej. Zakładał i wspierał prowadzenie szeregu Pracowniczych Programów Emerytalnych Pracował w renomowanych polskich kancelariach.