Korzystanie z pracowników zewnętrznych: leasing pracowników, umowy o świadczenie usług, agencje pracy tymczasowej i inne formy

Coraz więcej pracodawców decyduje się na wydzielenie z własnej działalności pewnych zadań, których realizacja jest powierzona podmiotom zewnętrznym. Przeanalizujemy najpopularniejsze formy korzystania z pracowników zewnętrznych oraz podejście PIP, ZUS do tych form współpracy. Omówimy także sposoby ograniczenia ryzyka zakwestionowania korzystania z pracowników zewnętrznych. 

Warsztaty przeznaczone są przede wszystkim dla przedstawicieli działów HR, właścicieli firm oraz wszystkich zainteresowanych tematyką korzystania z pracowników zewnętrznych. 
 
Termin: 18 października 2018 r. , godz. 10:00 – 16:00
Miejsce: Biuro kancelarii Raczkowski Paruch, ul. Bonifraterska 17 (21 piętro) w Warszawie.
Koszt uczestnictwa: 1190 zł netto/osoba. 
Zgłoszenia proszę kierować na adres: prohrevents@raczkowski.eu
Warunki uczestnictwa tutaj. 
 

Agenda

Panel I. 10:00 - 11:30 
10:00 – 10:20 
Wprowadzenie 

10:20 – 11:30 Korzystanie z pracowników zewnętrznych
•    Leasing pracowników
•    Outsourcing usług
•    Wynajem pracowników
•    Zatrudnienie zewnętrzne
•    Umowa o świadczenie usług
•    Przejście zakładu pracy

Przerwa kawowa (11:30 – 12:00)
 
Panel II. 12:00 - 13:30 Ryzyka prawne związane z korzystaniem z pracowników zewnętrznych
 
12:00 – 13:00

Temat: Podejście ZUS
 
•    Świadczenie pracy na rzecz pracodawcy
•    Zmiana płatnika składek
•    Współpraca w grupie kapitałowej

13:00 – 13:20
Temat:  Podejście PIP

•    Obowiązki przedsiębiorcy korzystającego z pracowników zewnętrznych
•    Ustalenie istnienia stosunku pracy
•    Konsekwencje zakwestionowania korzystania z pracowników zewnętrznych

13:20 – 13:30
Temat: Rozkład odpowiedzialności 
 

Lunch (13:30 – 14:30)
 
Panel III. 14:30 – 15:30 Sposoby ograniczenia ryzyka zakwestionowania korzystania z pracowników zewnętrznych

 
14:30 – 15:00
Temat: Dopuszczalność korzystania z pracowników zewnętrznych
 
•    Cechy stosunku pracy a korzystanie z pracowników 
•    Korzystanie z pracowników zewnętrznych w orzecznictwie SN    

15:00 – 15:30 
Temat: Korzystanie z pracowników zewnętrznych – zasady współpracy

•    Zasady tworzenia umów
•    Najczęściej popełniane błędy

Panel IV. 15:30 – 16:00 Dyskusja, pytania, zakończenie 

Prelegenci

Radca prawny, Master of Executive MBA, Partner. Kieruje biurem kancelarii w Poznaniu. Od ponad 15 lat doradza klientom w zakresie prawa pracy. Posiada szczególnie bogate doświadczenie w zbiorowych stosunkach pracy, w tym w zakresie rozwiązywania i wdrażania układów zbiorowych i innych porozumień ze stroną związkową, gwarancji pracowniczych, prowadzenia sporów zbiorowych i negocjacji ze związkami zawodowymi. Prowadził szereg restrukturyzacji pracowniczych obejmujących zarówno zwolnienia grupowe, jak i programy dobrowolnych odejść oraz inne formy zmniejszania poziomu zatrudnienia. Doradza przy zatrudnianiu kadry menedżerskiej wysokiego szczebla. Bardzo często reprezentuje klientów przed sądami pracy. Ma dużą znajomość branży transportowej i produkcyjnej. Zakładał i wspierał prowadzenie szeregu Pracowniczych Programów Emerytalnych Pracował w renomowanych polskich kancelariach.

Radca prawny. Doktorantka w Katedrze Pracy i Polityki Społecznej Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na kierunku polityka społeczna. Laureatka konkursu im. Prof. Kazimierza Kolańczyka na najlepszą pracę magisterską obronioną w roku akademickim 2011/2012. Zainteresowanie prawem pracy rozwijała już w trakcie studiów, m.in. poprzez wolontariat w Studenckiej Poradni Prawnej w sekcji Prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Przez kilka lat zdobywała doświadczenie zawodowe w kancelarii zajmującej się kompleksową obsługą przedsiębiorców, specjalizując się zwłaszcza w prowadzeniu sporów sądowych z zakresu prawa pracy oraz ubezpieczeń społecznych.