Criminal check w sektorze finansowym

W związku z wejściem w życie z dniem 27 czerwca 2018 r. nowych przepisów umożliwiających pracodawcom sektora finansowego badanie niekaralności osób zatrudnionych i osób ubiegających się o zatrudnienie w tych podmiotach, Raczkowski Paruch we współpracy z Izbą Domów Maklerskich zorganizował spotkanie pt. Criminal check w sektorze finansowym. 
 
Zgodnie z nowymi przepisami pracodawcy sektora finansowego są uprawnieni do badania niekaralności osób zatrudnionych (oraz kandydatów do pracy) na stanowiskach związanych z: 
- zarządzaniem mieniem tego podmiotu sektora finansowego lub osób trzecich, 
- dostępem do informacji prawnie chronionych lub 
- podejmowaniem decyzji obarczonych wysokim ryzykiem utraty mienia tego podmiotu sektora finansowego lub osób trzecich lub wyrządzenia innej znacznej szkody temu podmiotowi sektora finansowego lub osobom trzecim. 

Uprawnienie do badania niekaralności pracowników i kandydatów do pracy będzie dotyczyło również podmiotów działających na rzecz podmiotów sektora finansowego (takich jak outsourcerzy, agenci). 


Śniadanie biznesowe odbyło się 29 sierpnia 2018 r. (środa), godz. 09:30 – 12:30, w biurze kancelarii przy ul. Bonifraterskiej 17 (21 piętro) w Warszawie.

Prelegenci

Radca prawny, kieruje praktyką wynagrodzeń w sektorze finansowym. Posiada bogate doświadczenie we wszystkich obszarach indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, w tym doświadczenie procesowe. Doradza klientom m.in. w procesach restrukturyzacyjnych, zwolnień grupowych oraz w sprawach związanych z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników, w tym w szczególności wyższej kadry menadżerskiej. Jest absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetu Pantheon-Assas (Paris II). Laureatka nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za pracę magisterską. Związana z Kancelarią od 2007 r. Autorka publikacji w zakresie prawa pracy i prawa cywilnego m.in. w pracach pod redakcją prof. dr hab. M. Safjana i prof. dr hab. K. Pietrzykowskiego. 

Doktor nauk prawnych, adwokat specjalizujący się w prawie i postępowaniu karnym. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, który ukończył z wyróżnieniem w 2012 r. Z Kancelarią związany od września 2016 r. jako prawnik w zespole prawa karnego gospodarczego i compliance. Posiada doświadczenie w reprezentacji podejrzanych, oskarżonych i pokrzywdzonych w postępowaniach prokuratorskich i sądowych, w szczególności w sprawach dotyczących przestępstw gospodarczych, drogowych i błędów medycznych. Zaufanie Klientów pozyskuje dzięki merytorycznemu przygotowaniu do sprawy, doświadczeniu procesowemu wzbogaconemu wiedzą naukową i umiejętnościom retorycznym. Jest autorem artykułów naukowych publikowanych w prestiżowych czasopismach prawniczych, w tym w Państwie i Prawie, Ruchu Prawniczym Ekonomicznym i Socjologicznym oraz Czasopiśmie Adwokatury Polskiej Palestra. Publikuje także artykuły popularnonaukowe. Członek Towarzystwa Inicjatyw Prawnych i Kryminalistycznych Paragraf 22, w ramach którego współorganizował konferencje naukowe omawiające nowelizacje kodeksu postępowania karnego.