Piątki z HR przy krakowskim obwarzanku - Pracodawca przed sądem pracy – aspekty praktyczne

Zapraszamy na spotkanie z cyklu Piątki z HR przy krakowskim obwarzanku: Pracodawca przed sądem pracy – aspekty praktyczne.

Termin: 7 czerwca 2019 r., w godzinach 9:30-12:00

Miejsce: informacja wkrótce

Spotkanie poprowadzą: r. pr. dr Dominika Dörre-Kolasa oraz r. pr. Robert Stępień

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Pytania oraz zgłoszenia prosimy kierować na adres: prohrevents@raczkowski.eu

Agenda

Podczas spotkania zostaną poruszone następujące zagadnienia:     

  • najczęstsze roszczenia pracowników – odwołanie od rozwiązania umowy, mobbing, nadgodziny
  • strategia procesowa i pozycja pracodawcy przed sądem pracy 
  • dowody – jak się przygotować, aby nie przegrać przed sądem
  • sprawy z udziałem związku zawodowego – weryfikacja liczby członków, ustalenie nieistnienia sporu zbiorowego etc.
  • sprawy z ZUS – fundusz socjalny, umowy o dzieło, składki od podwykonawców
     

Prelegenci

Radca prawny, doktor nauk prawnych, partner, kieruje zespołem ochrony danych osobowych. W ramach praktyki radcowskiej posiada ponad dziesięcioletnie doświadczenie w zakresie szeroko pojętego doradztwa biznesowego zarówno dla korporacji międzynarodowych, jak również małych i średnich przedsiębiorstw. Ceniona specjalistka  w obszarze prawa pracy oraz  ochrony dóbr osobistych w zatrudnieniu ze szczególnym uwzględnieniem mobbingu, dyskryminacji i ochrony danych osobowych.  Przez wiele lat była partnerem w renomowanej kancelarii zajmującej się obsługą prawną w zakresie prawa pracy.  Posiada wieloletnie doświadczenie w opracowywaniu projektów wewnątrzzakładowych źródeł prawa i ich negocjowania ze związkami zawodowymi, przeprowadzaniu audytów zgodności z wymogami prawa i etyki w biznesie oraz wdrażaniu rekomendacji. Od ponad dziesięciu lat jest adiunktem w Katedrze prawa Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz cenionym przez słuchaczy wykładowcą na Podyplomowych Studiach z zakresu prawa pracy na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie wykłada problematykę ochrony danych osobowych w zatrudnieniu, dyskryminacji oraz wybranych aspektów zbiorowego prawa pracy. Jest Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon mającej na celu  wspieranie ochrony praw człowieka w kontekście zagrożeń, jakie niesie ze sobą dynamiczny rozwój społeczeństwa nadzorowanego. Konsultantka czasopism prawniczych. Posiada rozległe doświadczenie szkoleniowe. Od początku swojej praktyki zawodowej z pasją i zaangażowaniem prowadzi szkolenia i warsztaty dla kadry menadżerskiej oraz szkolenia i warsztaty dla członków komisji antymobbingowych. 

Radca prawny, starszy prawnik w biurze kancelarii w Krakowie, doktorant w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada wieloletnie doświadczenie w praktyce prawa HR, w szczególności w zakresie zatrudniania i zwolnień pracowników (indywidualnych i grupowych), zatrudniania pracowników tymczasowych i outsourcingu usług, kształtowania relacji ze związkami zawodowymi oraz wdrażania i rozwiązywania układów zbiorowych pracy i innych wewnętrznych źródeł prawa pracy. Reprezentuje pracodawców przed sądami w sprawach z zakresu prawa pracy. Posiada dużą znajomość branży centrów outsourcingowych (BPO/SSC), branży produkcyjnej oraz branży handlowej. Prowadzi szkolenia i warsztaty z zakresu prawa HR.