Compliance Day 2019

Zapraszamy do udziału w trzeciej edycji Compliance Day, która odbędzie się tradycyjnie 21 marca br. w godz. 9:00 – 16:00 w Hotelu Bristol, przy ul. Krakowskie Przedmieście 42/44 w Warszawie. Wydarzenie w całości poświęcone będzie tematyce compliance – w szczególności procedowanej przez Parlament ustawie o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych. 

Spotkanie dedykowane jest praktykom − prawnikom, osobom zarządzającym zasobami ludzkimi, compliance officer’om oraz wszystkim zainteresowanym problematyką compliance. Prelegentami wydarzenia będą Prawnicy Kancelarii oraz zaproszeni goście. Podobnie, jak w przypadku poprzednich edycji, Compliance Day 2019 ma służyć przede wszystkim jako platforma wymiany doświadczeń i poglądów między osobami zajmującymi się na co dzień nadzorem nad zgodnością i integralnością działalności organizacji z prawem i zasadami etyki. 

Zgłoszenia prosimy kierować na adres: prohrevents@raczkowski.eu 
Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. 


 

Agenda

09:00 – 09:30 Rejestracja uczestników

 

09:30 – 09:45 Przywitanie uczestników i słowo wprowadzenia

 

09:30 – 11:00 PANEL I: OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ – KIM JEST COMPLIANCE OFFICER?  

r. pr. Agnieszka Dzięgielewska-Jończyk, Dyrektor Zespołu Prawa i Ładu Korporacyjnego w Skanska S.A., adw. Janusz Tomczak, r. pr. Sławomir Paruch

 

Budując system compliance należy pamiętać, że będzie on funkcjonował skutecznie tylko w przypadku, gdy zostanie wyznaczona komórka czuwająca nad jego integralnością, zupełnością i aktualnością. Obecnie, zważywszy na to, że posiadanie regulacji compliance staje się nie tylko dobrą praktyką, a wymaganym standardem biznesowym, firmy coraz częściej decydują się na zatrudnianie compliance officerów. Brak regulacji wspomnianego zawodu każe poszukiwać rozwiązań przyjętych w praktyce. 
W ramach tego panelu będziemy próbować odpowiedzieć na pytania o miejsce compliance officera w strukturze organizacyjnej, zakres jego kompetencji oraz podstawy odpowiedzialności. 

 

11:00 – 11:30 Przerwa kawowa

 

11:30 – 13:00 PANEL II: COMPLIANCE A REPUTACJA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPÓŁKI
Wioletta Buczek, Członek Zarządu Reputation Managers sp. z o.o., r. pr. Łukasz Kuczkowski, adw. dr Damian Tokarczyk

 

Compliance służy minimalizowaniu ryzyk związanych z prowadzoną działalnością. Ma być narzędziem służącym do obniżenia ryzyka odpowiedzialności spółki i kadry menadżerskiej. Compliance jest też środkiem reakcji na sytuacje kryzysowe i wskazuje na to, jak zarządzać kryzysem, koordynować działania minimalizujące szkody oraz prowadzić komunikację wewnętrzną i zewnętrzną czasie kryzysu i po nim. Minimalizując ryzyko odpowiedzialności oraz skupiając się na zachowaniu renomy i reputacji firmy, compliance pozwala na skuteczne zwalczanie nieprawidłowości oraz poprawę organizacji wewnętrznej. Opierając się na projekcie ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych będziemy szukali środków skutecznego zarządzania zgodnością i ryzykiem sytuacji kryzysowych, mając na uwadze także dobre imię spółki.

 

13:00 – 14:00 Przerwa lunchowa

 

14:00 – 15:30 PANEL III: WEWNĘTRZNE POSTĘPOWANIA WYJAŚNIAJĄCE – ZAGADNIENIA PRAKTYCZNE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW

r.pr. Anna Molenda, CEG Geo Legal Lead w Accenture sp. z o. o., adw. Dominika Stępińska-Duch, r. pr. dr Dominika Dörre-Kolasa 

 

Prowadzenie wewnętrznych postępowań wyjaśniających jest jednym z najtrudniejszych wyzwań w obszarze compliance. Wymaga ono znakomitego przygotowania, obiektywizmu i niezależności. Reagowanie na zgłoszenia dotyczące nieprawidłowości służy jednocześnie dostrzeganiu i usuwaniu luk w systemie zarządzania zgodnością. Co więcej, nowa ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych nakłada obowiązek przeprowadzania takich postępowań oraz usuwania stwierdzonych w jego wyniku uchybień i nieprawidłowości w organizacji spółki. Wprowadza też w obszar prowadzenia wewnętrznych śledztw zagadnienie ochrony danych osobowych uczestników.

 

15:30 – 16:00 Dyskusja i zakończenie konferencji

Prelegenci

Radca Prawny, partner w kancelarii. Ma blisko 20-letnie doświadczenie w praktyce prawa pracy. Jest jednym z najwybitniejszych ekspertów prawa pracy w Polsce, w tym specjalistą w zakresie restrukturyzacji przedsiębiorstw oraz zwolnień grupowych i indywidualnych pracowników. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw sądowych. Specjalizuje się w sprawach dot. związków zawodowych oraz dotyczących mobbingu, dyskryminacji, godzin nadliczbowych oraz umów o zakazie konkurencji. Jest ekspertem w zakresie zasad wynagradzania oraz premiowania pracowników. Na rynku ceniony jest jako autor skutecznych koncepcji zarządzania HR, efektywny negocjator, w szczególności w sporach zbiorowych. Jest członkiem European Employment Lawyers' Association, International Bar Association i Przewodniczącym Stowarzyszenia Prawa Pracy. Regularnie publikuje w najważniejszych dziennikach prawnych, m.in. w Gazecie Prawnej i Rzeczpospolitej. Prowadzi szkolenia i konferencje z prawa pracy.

Wioletta Buczek

Członek Zarządu Reputation Managers Sp. z o.o. Posiada ponad 15 letnie doświadczenie w komunikacji finansowej i korporacyjnej oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi. Doświadczenie zawodowe zdobyła, między innymi, pracując w obszarze relacji inwestorskich w Agorze oraz jako szefowa PR finansowego w agencji PR Edelman Polska.  Uczestniczyła w ponad 200 projektach transakcyjnych typu IPO, SPO i M&A oraz projektach kryzysowych. Posiada wieloletnie doświadczenie w  doradztwie strategicznym dla zarządów spółek giełdowych. Prowadzi szkolenia z zakresu relacji z mediami i inwestorami. Jest absolwentką Ośrodka Studiów Amerykańskich na  Uniwersytecie Warszawskim oraz studiów MBA na Politechnice Warszawskiej. Ukończyła kurs członków Rad Nadzorczych oraz szkolenia z obszaru obowiązków informacyjnych i zarządzania firmą.

Agnieszka Dzięgielewska-Jończyk
Radca prawny

Radca prawny, Dyrektor Zespołu Prawa i Ładu Korporacyjnego w Skanska S.A. W latach 2007-2018 pracowała w korporacji Hewlett Packard jako dyrektor działu prawnego w Polsce, a w latach 2015-2018 również w Czechach i na Słowacji. Obecnie zajmuje stanowisko Wice-prezesa Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Prawników Przedsiębiorstw. Agnieszka Dzięgielewska-Jończyk ukończyła prawo na Uniwersytecie Warszawskim. Studiowała na Uniwersytecie Oxfordzkim (jako stypendystka Fundacji Batorego) oraz w Akademii Międzynarodowego Prawa Prywatnego w Hadze. Ukończyła również podyplomowe studia menadżerskie w Szkole Głównej Handlowej. Doświadczenie zawodowe zdobywała w międzynarodowych kancelariach prawnych. 

Anna Molenda
Radca prawny

Radca prawny z wieloletnim doświadczeniem w obsłudze prawnej podmiotów działających na rynku TMT oraz IT Technology & Consulting. Aktualnie zatrudniona w Accenture na stanowisku Geography Legal Lead Central & Eastern Group odpowiada za wsparcie prawne polskich spółek Accenture w zakresie Ethics & Compliance, Corporate Governance, Employment oraz kieruje zespołem zapewniającym obsługę prawną w zakresie powyżej wskazanym spółkom Accenture regionu Europy Środkowej i Wschodniej. 

Radca prawny, Master of Executive MBA, Partner. Kieruje biurem kancelarii w Poznaniu. Od ponad 15 lat doradza klientom w zakresie prawa pracy. Posiada szczególnie bogate doświadczenie w zbiorowych stosunkach pracy, w tym w zakresie rozwiązywania i wdrażania układów zbiorowych i innych porozumień ze stroną związkową, gwarancji pracowniczych, prowadzenia sporów zbiorowych i negocjacji ze związkami zawodowymi. Prowadził szereg restrukturyzacji pracowniczych obejmujących zarówno zwolnienia grupowe, jak i programy dobrowolnych odejść oraz inne formy zmniejszania poziomu zatrudnienia. Doradza przy zatrudnianiu kadry menedżerskiej wysokiego szczebla. Bardzo często reprezentuje klientów przed sądami pracy. Ma dużą znajomość branży transportowej i produkcyjnej. Zakładał i wspierał prowadzenie szeregu Pracowniczych Programów Emerytalnych Pracował w renomowanych polskich kancelariach.

Partner, adwokat. Specjalizuje się w postępowaniach karnych gospodarczych, również w aspekcie transgranicznym. Doradza Klientom w kwestiach związanych z budową, wdrażaniem i monitorowaniem procedur compliance. Ma bogate doświadczenie w prowadzeniu wewnętrznych postępowań wyjaśniających. Doradza Spółkom w przeciwdziałaniu nadużyciom oraz wspiera Klientów w sytuacjach kryzysowych, gdy nadużycia występują. Prowadzi szkolenia z obszaru compliance i odpowiedzialności karnej kadry zarządzającej. Jest członkiem Stowarzyszenia Compliance Polska, członkiem European Criminal Bar Association Advisory Board oraz Sekretarzem Generalnym European Fraud and Compliance Lawyers.

Radca prawny, doktor nauk prawnych, partner, kieruje zespołem ochrony danych osobowych. W ramach praktyki radcowskiej posiada ponad dziesięcioletnie doświadczenie w zakresie szeroko pojętego doradztwa biznesowego zarówno dla korporacji międzynarodowych, jak również małych i średnich przedsiębiorstw. Ceniona specjalistka  w obszarze prawa pracy oraz  ochrony dóbr osobistych w zatrudnieniu ze szczególnym uwzględnieniem mobbingu, dyskryminacji i ochrony danych osobowych.  Przez wiele lat była partnerem w renomowanej kancelarii zajmującej się obsługą prawną w zakresie prawa pracy.  Posiada wieloletnie doświadczenie w opracowywaniu projektów wewnątrzzakładowych źródeł prawa i ich negocjowania ze związkami zawodowymi, przeprowadzaniu audytów zgodności z wymogami prawa i etyki w biznesie oraz wdrażaniu rekomendacji. Od ponad dziesięciu lat jest adiunktem w Katedrze prawa Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz cenionym przez słuchaczy wykładowcą na Podyplomowych Studiach z zakresu prawa pracy na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie wykłada problematykę ochrony danych osobowych w zatrudnieniu, dyskryminacji oraz wybranych aspektów zbiorowego prawa pracy. Jest Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon mającej na celu  wspieranie ochrony praw człowieka w kontekście zagrożeń, jakie niesie ze sobą dynamiczny rozwój społeczeństwa nadzorowanego. Konsultantka czasopism prawniczych. Posiada rozległe doświadczenie szkoleniowe. Od początku swojej praktyki zawodowej z pasją i zaangażowaniem prowadzi szkolenia i warsztaty dla kadry menadżerskiej oraz szkolenia i warsztaty dla członków komisji antymobbingowych. 

Adwokat, partner. Przed dołączeniem do kancelarii przez piętnaście lat był związany z kancelarią, gdzie kierował praktyką karną. Posiada wszechstronne doświadczenie w doradzaniu i reprezentowaniu klientów korporacyjnych i indywidualnych, stających w obliczu ryzyk związanych z odpowiedzialnością karną jak i pokrzywdzonych przestępstwem. Realizował projekty  obszarze przeciwdziałania nieprawidłowościom, pracował m.in. przy projektowaniu i wprowadzaniu procedur antykorupcyjnych, projektowaniu rozwiązań służących raportowaniu o nieprawidłowościach (whistleblowing lines), w polskich jak i międzynarodowych strukturach. Jest członkiem International Bar Assocation Criminal Law Committee, ekspertem Transparency International, a także sędzią dyscyplinarnym. Prelegent oraz organizator konferencji poświęconych aspektom odpowiedzialności karnej. Autor polskich oraz zagranicznych publikacji na temat prawa karnego. 
 

Doktor nauk prawnych, adwokat specjalizujący się w prawie i postępowaniu karnym. Specjalista z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy, w tym opracowywania procedur i dokumentów związanych ze stosowaniem środków bezpieczeństwa finansowego. Z Kancelarią związany od września 2016 r. Posiada bogate doświadczenie w reprezentacji podejrzanych, oskarżonych i pokrzywdzonych w postępowaniach prokuratorskich i sądowych, w szczególności w sprawach dotyczących przestępstw gospodarczych, drogowych i błędów medycznych. Zaufanie Klientów pozyskuje dzięki merytorycznemu przygotowaniu do sprawy, doświadczeniu procesowemu wzbogaconemu wiedzą naukową i umiejętnościom retorycznym. Prowadzi szkolenia z zakresu odpowiedzialności karnej w biznesie, oraz compliance. Jest autorem artykułów naukowych publikowanych w prestiżowych czasopismach prawniczych, w tym w Państwie i Prawie, Ruchu Prawniczym Ekonomicznym i Socjologicznym oraz Czasopiśmie Adwokatury Polskiej Palestra. Publikuje także artykuły popularnonaukowe.