Akta osobowe i pozostała dokumentacja pracownicza na nowych zasadach – z uwzględnieniem procesów rekrutacyjnych i monitoringu wizyjnego objętych planem kontroli PUODO na 2019 r. - warsztaty | Kraków

Rok 2019 przysporzy sporo pracy działom personalnym. Od 1 stycznia 2019 r. obowiązują zupełnie nowe zasady prowadzenia akt osobowych oraz pozostałej dokumentacji pracowniczej. W związku z tym trzeba ułożyć od nowa lub zweryfikować niektóre procesy HR-we.  Elektronizacja akt, zmienione okresy przechowywania dokumentacji pracowniczej, rewolucja w zakresie zawartości akt osobowych oraz nowe zasady prowadzenia i archiwizowania pozostałej dokumentacji pracowniczej to tylko niektóre wyzwania, których muszą się podjąć działy HR. W trakcie szkolenia pokażemy, jak prowadzić akta pracownicze oraz pozostałą dokumentację w zgodzie z nowymi zasadami oraz RODO. 
Nasze warsztaty kierunkujemy przede wszystkim na praktyczne aspekty związane z wprowadzonymi zmianami. Dlatego stawiamy na ćwiczenia i kazusy, dzięki którym wyjaśnimy jak prowadzić akta po nowemu, jak dostosować te dotychczasowe, jak spełnić nowe obowiązki informacyjne, czy przejść na postać elektroniczną akt, jak prowadzić ewidencję czasu pracy po nowemu oraz jak przygotować dokumentację dla pracownika. 
Warsztaty przeznaczone są przede wszystkim dla przedstawicieli działów HR, właścicieli firm oraz wszystkich zainteresowanych tematyką dokumentacji pracowniczej oraz archiwizacji dokumentów. 
 
Termin: 14 lutego 2019 r. godz. 10:00 – 16:15
Miejsce: biuro kancelarii Raczkowski Paruch przy ul. Krupniczej 16, Kraków
Koszt uczestnictwa: 600 zł netto/osoba. 
Zgłoszenia proszę kierować na adres: prohrevents@raczkowski.eu
Warunki uczestnictwa tutaj. 

Agenda

09.45-10.00 – Rejestracja uczestników

10.00-11.00 – Wytyczne co do sposobu prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej, zmiany dotyczące okresów przechowywania dokumentacji pracowniczej i podziału akt osobowych, elektroniczna dokumentacja pracownicza  oraz przepisy przejściowe 

11.00-11.45 – Część A akt osobowych 

 • rodzaje dokumentów wymaganych w części A akt osobowych – co wyjąć całkowicie, co przenieść do innych części, co z kwestionariuszami osobowymi 
 • gdzie, czy i jak długo przechowywać dokumenty związane z rekrutacją pracowników - cv, listy intencyjne, przedwstępne umowy o pracę 
 • informacje o kandydatach, zaświadczenia o niekaralności – od kogo wolno brać, gdzie je przechowywać, background check 
 • kopie dowodów osobistych 
 • dokumentacja zbierana na potrzeby zatrudniania cudzoziemców
 • skierowania na badania lekarskie oraz orzeczenia lekarskie dotyczące wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich
 • pisemny obowiązek informacyjny - gdzie go umieścić 

11.45-12.15    Część B akt osobowych 

 • omówienie dokumentów i informacja, które dokumenty przekładamy, które dodajemy, wyjmujemy 
 • upoważnienie do przetwarzania danych i informacja o monitoringu 

12.15-12.45    Przerwa kawowa

12.45-13.15    Część C i D akt osobowych oraz dokumenty związane z PPK i e-zwolnienia a dokumentacja pracownicza 

13.15-14.15    Pozostała dokumentacja pracownicza - aspekty praktyczne 

 • harmonogramy czasu pracy
 • ewidencja czasu pracy
 • inne dokumenty

14.15-15.00    Przerwa obiadowa

15.00-16.00    Odbiór i wydanie dokumentacji pracowniczej, obowiązki informacyjne, świadectwo pracy

16.00-16.15    Podsumowanie i zakończenie 

Prelegenci

Radca prawny, doktor nauk prawnych, partner, kieruje zespołem ochrony danych osobowych. W ramach praktyki radcowskiej posiada ponad dziesięcioletnie doświadczenie w zakresie szeroko pojętego doradztwa biznesowego zarówno dla korporacji międzynarodowych, jak również małych i średnich przedsiębiorstw. Ceniona specjalistka  w obszarze prawa pracy oraz  ochrony dóbr osobistych w zatrudnieniu ze szczególnym uwzględnieniem mobbingu, dyskryminacji i ochrony danych osobowych.  Przez wiele lat była partnerem w renomowanej kancelarii zajmującej się obsługą prawną w zakresie prawa pracy.  Posiada wieloletnie doświadczenie w opracowywaniu projektów wewnątrzzakładowych źródeł prawa i ich negocjowania ze związkami zawodowymi, przeprowadzaniu audytów zgodności z wymogami prawa i etyki w biznesie oraz wdrażaniu rekomendacji. Od ponad dziesięciu lat jest adiunktem w Katedrze prawa Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz cenionym przez słuchaczy wykładowcą na Podyplomowych Studiach z zakresu prawa pracy na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie wykłada problematykę ochrony danych osobowych w zatrudnieniu, dyskryminacji oraz wybranych aspektów zbiorowego prawa pracy. Jest Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon mającej na celu  wspieranie ochrony praw człowieka w kontekście zagrożeń, jakie niesie ze sobą dynamiczny rozwój społeczeństwa nadzorowanego. Konsultantka czasopism prawniczych. Posiada rozległe doświadczenie szkoleniowe. Od początku swojej praktyki zawodowej z pasją i zaangażowaniem prowadzi szkolenia i warsztaty dla kadry menadżerskiej oraz szkolenia i warsztaty dla członków komisji antymobbingowych. 

Radca prawny. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Z prawem pracy związał się już na studiach, broniąc pracy w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej pod kierunkiem prof. dr. hab. Krzysztofa Wojciecha Barana. Doświadczenie zdobywał, pracując w krakowskich kancelariach zajmujących się kompleksową obsługą prawną. Następnie kontynuował rozwój w warszawskich korporacjach oraz prowadząc własną praktykę. W zakresie jego szczególnych zainteresowań znajduje się między innymi problematyka zwolnień grupowych, równego traktowania w zatrudnieniu, jak również kwestie związane z rozwiązywaniem sporów, zarówno polubownie jak i na drodze sądowej.