Spółka pod lupą prokuratora. Odpowiedzialność karna podmiotów zbiorowych

Projektowana ustawa o odpowiedzialności karnej spółek umożliwia wymierzenie kary spółce za przestępstwa popełnione w związku z jej działalnością przez reprezentantów i pracowników. Uniezależnia tę odpowiedzialność od winy osób działających w imieniu spółek. Projekt zobowiązuje też przedsiębiorców do wdrożenia regulacji sygnalizowania o nieprawidłowościach, prowadzenia wewnętrznych postępowań wyjaśniających i przyjęcia innych regulacji compliance. W trakcie naszych warsztatów postaramy się w praktyczny sposób przedstawić Państwu założenia, cele i zasady nowej regulacji, podzielimy się tez z Państwem naszymi doświadczeniami w zakresie skutecznego wdrażania systemu zarządzania zgodnością. 

Termin: 10 stycznia 2018 r. , godz. 10:00 – 16:00
Miejsce: Biuro kancelarii Raczkowski Paruch, ul. Bonifraterska 17 (21 piętro) w Warszawie.
Koszt uczestnictwa: 1650 zł netto/osoba. 
Zgłoszenia proszę kierować na adres: prohrevents@raczkowski.eu
Warunki uczestnictwa tutaj. 
 

Agenda

Panel I. 10:00 - 11:30
 
10:00 - 10:45  Odpowiedzialność karna spółek – model i zasady

•    Międzynarodowe standardy odpowiedzialności karnej spółek a polska praktyka
•    Ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych z 2002 r. – podstawowe zasady
•    Nowy reżim odpowiedzialności karnej spółek – ewolucja czy rewolucja? 

10:45 - 11:30 Przestępstwo popełnione przez spółkę czy w spółce?

•    Podstawy odpowiedzialności karnej spółek
•    Odpowiedzialność za własne i cudze czyny zabronione 
•    Odpowiedzialność osoby fizycznej a odpowiedzialność spółki

Przerwa kawowa (11:30 – 12:00)
 
Panel II. 12:00 - 13:30
Compliance – ograniczenie ryzyka nieprawidłowości i odpowiedzialności 

•    Brak systemu compliance jako „nieprawidłowość” i wina spółki
•    Obowiązek wdrożenia procedury whistleblowingu i prowadzenia wewnętrznych postępowań wyjaśniających 
•    Elementy systemu compliance według ustawy 

Lunch (13:30 – 14:30)
 
Panel III. 14:30 – 15:30
Spółka jako oskarżony w postępowaniu karnym

•    Zawiadamianie organów ścigania o nieprawidłowościach i przestępstwach     
•    Postępowanie karne przeciwko spółce     
•    Kary, środki karne i jak się przed nimi bronić? 

Panel IV. 15:30 – 16:00 Dyskusja, pytania, zakończenie 

Prelegenci

Partner, adwokat. Specjalizuje się w postępowaniach karnych gospodarczych, również w aspekcie transgranicznym. Doradza Klientom w kwestiach związanych z budową, wdrażaniem i monitorowaniem procedur compliance. Ma bogate doświadczenie w prowadzeniu wewnętrznych postępowań wyjaśniających. Doradza Spółkom w przeciwdziałaniu nadużyciom oraz wspiera Klientów w sytuacjach kryzysowych, gdy nadużycia występują. Prowadzi szkolenia z obszaru compliance i odpowiedzialności karnej kadry zarządzającej. Jest członkiem Stowarzyszenia Compliance Polska, członkiem European Criminal Bar Association Advisory Board oraz Sekretarzem Generalnym European Fraud and Compliance Lawyers.

Radca prawny, doktor nauk prawnych, partner, kieruje zespołem ochrony danych osobowych. W ramach praktyki radcowskiej posiada ponad dziesięcioletnie doświadczenie w zakresie szeroko pojętego doradztwa biznesowego zarówno dla korporacji międzynarodowych, jak również małych i średnich przedsiębiorstw. Ceniona specjalistka  w obszarze prawa pracy oraz  ochrony dóbr osobistych w zatrudnieniu ze szczególnym uwzględnieniem mobbingu, dyskryminacji i ochrony danych osobowych.  Przez wiele lat była partnerem w renomowanej kancelarii zajmującej się obsługą prawną w zakresie prawa pracy.  Posiada wieloletnie doświadczenie w opracowywaniu projektów wewnątrzzakładowych źródeł prawa i ich negocjowania ze związkami zawodowymi, przeprowadzaniu audytów zgodności z wymogami prawa i etyki w biznesie oraz wdrażaniu rekomendacji. Od ponad dziesięciu lat jest adiunktem w Katedrze prawa Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz cenionym przez słuchaczy wykładowcą na Podyplomowych Studiach z zakresu prawa pracy na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie wykłada problematykę ochrony danych osobowych w zatrudnieniu, dyskryminacji oraz wybranych aspektów zbiorowego prawa pracy. Jest Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon mającej na celu  wspieranie ochrony praw człowieka w kontekście zagrożeń, jakie niesie ze sobą dynamiczny rozwój społeczeństwa nadzorowanego. Konsultantka czasopism prawniczych. Posiada rozległe doświadczenie szkoleniowe. Od początku swojej praktyki zawodowej z pasją i zaangażowaniem prowadzi szkolenia i warsztaty dla kadry menadżerskiej oraz szkolenia i warsztaty dla członków komisji antymobbingowych. 

Adwokat, partner. Przed dołączeniem do kancelarii przez piętnaście lat był związany z kancelarią, gdzie kierował praktyką karną. Posiada wszechstronne doświadczenie w doradzaniu i reprezentowaniu klientów korporacyjnych i indywidualnych, stających w obliczu ryzyk związanych z odpowiedzialnością karną jak i pokrzywdzonych przestępstwem. Realizował projekty  obszarze przeciwdziałania nieprawidłowościom, pracował m.in. przy projektowaniu i wprowadzaniu procedur antykorupcyjnych, projektowaniu rozwiązań służących raportowaniu o nieprawidłowościach (whistleblowing lines), w polskich jak i międzynarodowych strukturach. Jest członkiem International Bar Assocation Criminal Law Committee, ekspertem Transparency International, a także sędzią dyscyplinarnym. Prelegent oraz organizator konferencji poświęconych aspektom odpowiedzialności karnej. Autor polskich oraz zagranicznych publikacji na temat prawa karnego. 
 

Doktor nauk prawnych, adwokat specjalizujący się w prawie i postępowaniu karnym. Specjalista z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy, w tym opracowywania procedur i dokumentów związanych ze stosowaniem środków bezpieczeństwa finansowego. Z Kancelarią związany od września 2016 r. Posiada bogate doświadczenie w reprezentacji podejrzanych, oskarżonych i pokrzywdzonych w postępowaniach prokuratorskich i sądowych, w szczególności w sprawach dotyczących przestępstw gospodarczych, drogowych i błędów medycznych. Zaufanie Klientów pozyskuje dzięki merytorycznemu przygotowaniu do sprawy, doświadczeniu procesowemu wzbogaconemu wiedzą naukową i umiejętnościom retorycznym. Prowadzi szkolenia z zakresu odpowiedzialności karnej w biznesie, oraz compliance. Jest autorem artykułów naukowych publikowanych w prestiżowych czasopismach prawniczych, w tym w Państwie i Prawie, Ruchu Prawniczym Ekonomicznym i Socjologicznym oraz Czasopiśmie Adwokatury Polskiej Palestra. Publikuje także artykuły popularnonaukowe.