Spółka pod lupą prokuratora. Odpowiedzialność karna podmiotów zbiorowych

Projektowana ustawa o odpowiedzialności karnej spółek umożliwia wymierzenie kary spółce za przestępstwa popełnione w związku z jej działalnością przez reprezentantów i pracowników. Uniezależnia tę odpowiedzialność od winy osób działających w imieniu spółek. Projekt zobowiązuje też przedsiębiorców do wdrożenia regulacji sygnalizowania o nieprawidłowościach, prowadzenia wewnętrznych postępowań wyjaśniających i przyjęcia innych regulacji compliance. W trakcie naszych warsztatów postaramy się w praktyczny sposób przedstawić Państwu założenia, cele i zasady nowej regulacji, podzielimy się tez z Państwem naszymi doświadczeniami w zakresie skutecznego wdrażania systemu zarządzania zgodnością. 

Termin: 10 stycznia 2018 r. , godz. 10:00 – 16:00
Miejsce: Biuro kancelarii Raczkowski Paruch, ul. Bonifraterska 17 (21 piętro) w Warszawie.
Koszt uczestnictwa: 1650 zł netto/osoba. 
Zgłoszenia proszę kierować na adres: prohrevents@raczkowski.eu
Warunki uczestnictwa tutaj. 
 

Agenda

Panel I. 10:00 - 11:30
 
10:00 - 10:45  Odpowiedzialność karna spółek – model i zasady

•    Międzynarodowe standardy odpowiedzialności karnej spółek a polska praktyka
•    Ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych z 2002 r. – podstawowe zasady
•    Nowy reżim odpowiedzialności karnej spółek – ewolucja czy rewolucja? 

10:45 - 11:30 Przestępstwo popełnione przez spółkę czy w spółce?

•    Podstawy odpowiedzialności karnej spółek
•    Odpowiedzialność za własne i cudze czyny zabronione 
•    Odpowiedzialność osoby fizycznej a odpowiedzialność spółki

Przerwa kawowa (11:30 – 12:00)
 
Panel II. 12:00 - 13:30
Compliance – ograniczenie ryzyka nieprawidłowości i odpowiedzialności 

•    Brak systemu compliance jako „nieprawidłowość” i wina spółki
•    Obowiązek wdrożenia procedury whistleblowingu i prowadzenia wewnętrznych postępowań wyjaśniających 
•    Elementy systemu compliance według ustawy 

Lunch (13:30 – 14:30)
 
Panel III. 14:30 – 15:30
Spółka jako oskarżony w postępowaniu karnym

•    Zawiadamianie organów ścigania o nieprawidłowościach i przestępstwach     
•    Postępowanie karne przeciwko spółce     
•    Kary, środki karne i jak się przed nimi bronić? 

Panel IV. 15:30 – 16:00 Dyskusja, pytania, zakończenie 

Prelegenci

Partner, adwokat. Specjalizuje się w postępowaniach karnych gospodarczych, również w aspekcie transgranicznym. Doradza Klientom w kwestiach związanych z budową, wdrażaniem i monitorowaniem procedur compliance. Ma bogate doświadczenie w prowadzeniu wewnętrznych postępowań wyjaśniających. Doradza Spółkom w przeciwdziałaniu nadużyciom oraz wspiera Klientów w sytuacjach kryzysowych, gdy nadużycia występują. Prowadzi szkolenia z obszaru compliance i odpowiedzialności karnej kadry zarządzającej. Jest członkiem Stowarzyszenia Compliance Polska, członkiem European Criminal Bar Association Advisory Board oraz Sekretarzem Generalnym European Fraud and Compliance Lawyers.

Radca prawny, doktor nauk prawnych, partner. W ramach praktyki radcowskiej posiada ponad dziesięcioletnie doświadczenie w zakresie szeroko pojętego doradztwa biznesowego zarówno dla korporacji międzynarodowych, jak również małych i średnich przedsiębiorstw. Ceniona specjalistka  w obszarze prawa pracy oraz  ochrony dóbr osobistych w zatrudnieniu ze szczególnym uwzględnieniem mobbingu, dyskryminacji i ochrony danych osobowych. 

Przez wiele lat była partnerem w renomowanej kancelarii zajmującej się obsługą prawną w zakresie prawa pracy.  Posiada wieloletnie doświadczenie w opracowywaniu projektów wewnątrzzakładowych źródeł prawa i ich negocjowania ze związkami zawodowymi, przeprowadzaniu audytów zgodności z wymogami prawa i etyki w biznesie oraz wdrażaniu rekomendacji. 

Od ponad dziesięciu lat jest adiunktem w Katedrze prawa Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz cenionym przez słuchaczy wykładowcą na Podyplomowych Studiach z zakresu prawa pracy na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie wykłada problematykę ochrony danych osobowych w zatrudnieniu, dyskryminacji oraz wybranych aspektów zbiorowego prawa pracy. 

Jest Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon mającej na celu  wspieranie ochrony praw człowieka w kontekście zagrożeń, jakie niesie ze sobą dynamiczny rozwój społeczeństwa nadzorowanego. Konsultantka czasopism prawniczych.
Posiada rozległe doświadczenie szkoleniowe. Od początku swojej praktyki zawodowej z pasją i zaangażowaniem prowadzi szkolenia i warsztaty dla kadry menadżerskiej oraz szkolenia i warsztaty dla członków komisji antymobbingowych. 

Adwokat, partner. Przed dołączeniem do kancelarii przez piętnaście lat był związany z kancelarią, gdzie kierował praktyką karną. Posiada wszechstronne doświadczenie w doradzaniu i reprezentowaniu klientów korporacyjnych i indywidualnych, stających w obliczu ryzyk związanych z odpowiedzialnością karną jak i pokrzywdzonych przestępstwem. Realizował projekty  obszarze przeciwdziałania nieprawidłowościom, pracował m.in. przy projektowaniu i wprowadzaniu procedur antykorupcyjnych, projektowaniu rozwiązań służących raportowaniu o nieprawidłowościach (whistleblowing lines), w polskich jak i międzynarodowych strukturach. Jest członkiem International Bar Assocation Criminal Law Committee, ekspertem Transparency International, a także sędzią dyscyplinarnym. Prelegent oraz organizator konferencji poświęconych aspektom odpowiedzialności karnej. Autor polskich oraz zagranicznych publikacji na temat prawa karnego. 
 

Doktor nauk prawnych, adwokat specjalizujący się w prawie i postępowaniu karnym. Specjalista z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy, w tym opracowywania procedur i dokumentów związanych ze stosowaniem środków bezpieczeństwa finansowego. Z Kancelarią związany od września 2016 r. Posiada bogate doświadczenie w reprezentacji podejrzanych, oskarżonych i pokrzywdzonych w postępowaniach prokuratorskich i sądowych, w szczególności w sprawach dotyczących przestępstw gospodarczych, drogowych i błędów medycznych. Zaufanie Klientów pozyskuje dzięki merytorycznemu przygotowaniu do sprawy, doświadczeniu procesowemu wzbogaconemu wiedzą naukową i umiejętnościom retorycznym. Prowadzi szkolenia z zakresu odpowiedzialności karnej w biznesie, oraz compliance. Jest autorem artykułów naukowych publikowanych w prestiżowych czasopismach prawniczych, w tym w Państwie i Prawie, Ruchu Prawniczym Ekonomicznym i Socjologicznym oraz Czasopiśmie Adwokatury Polskiej Palestra. Publikuje także artykuły popularnonaukowe.