Severance Pay Across The World - Ius Laboris

2019.01.14

Z przyjemnością informujemy, że Ius Laboris uruchomił Mapę Odpraw, opartą na najnowszych danych z dziedziny Prawa HR i stworzoną przez firmy członkowskie. 

Mapa przedstawia, które kraje mają ustawowe odprawy i jakie zasady mówią na ten temat w ponad 50 krajach. Odprawa nie jest automatyczna w każdym kraju, zaś badanie Ius Laboris ukazuje, że jest ona powszechna w większości miejsc - z kilkoma godnymi uwagi wyjątkami, takimi jak Niemcy. To, czy odprawa jest możliwa również w dużej mierze, zależy od okoliczności zakończenia pracy. 

Więcej informacji tutaj.