Pensja na konto po poinformowaniu

2019.01.03

Do 21 stycznia firmy powinny poinformować pracowników pobierających wynagrodzenie do rąk własnych o konieczności podania rachunku bankowego, na który ma być przelewana płaca albo złożeniu wniosku o dalsze wypłacanie pensji w gotówce. Tak wynika z ustawy z 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych i ich elektronizacją (Dz.U. poz. 357). Weszła ona w życie 1 stycznia 2019 r. Nowe przepisy zmieniły reguły wypłacania wynagrodzeń. Co do zasady pensja ma być wpłacana na rachunek bankowy pracownika (firma może domagać się podania numeru konta), a do jego rąk własnych – tylko jeśli złoży wniosek w tej sprawie. Wcześniej obowiązywała odwrotna reguła. Pensje miały być płacone do rąk własnych, a przelewane na konto – tylko jeśli zgodzi się na to pracownik. — r. pr. Grzegorz Ruszczyk komentuje dla Dziennika Gazety Prawnej. 

Artykuł dostępny jest tutaj.