Nie zawsze poznamy wynagrodzenia w NBP

2019.01.31

Po burzliwej debacie Sejm uchwalił ustawę, która ma ujawnić wysokość płac w Narodowym Banku Polskim. Zgodnie z nią, maksymalne wynagrodzenie np. dyrektorów, nie będzie mogło przekroczyć 0,6-krotności wynagrodzenia prezesa. Niestety, pozwala ona na ujawnianie średnich pensji, a nie wynagrodzeń konkretnych osób na kierowniczych stanowiskach. Posłowie w ekspresowym tempie obradowali nad  nowelizacją ustawy o NBP, a dokładnie - o zmianie ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne oraz ustawy o Narodowym Banku Polskim. Przewiduje ona, że wynagrodzenia członków zarządu i pełniących wyższe stanowiska kierownicze, włącznie z zastępcami dyrektorów departamentów, mają być publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej. Tyle, że nie będą to wynagrodzenia poszczególnych osób. Ustawa stanowi bowiem, że informację udostępnia się odrębnie za każdy miesiąc dla każdego stanowiska w NBP, z uwzględnieniem wszystkich składników wynagrodzenia, premii i nagród określonych w uchwale przez zarząd NBP. Taka informacja ma być podawana do wiadomości publicznej do 31 marca roku następującego po roku, którego dotyczy to udostępnienie — r. pr. Sławomir Paruch komentuje dla serwisu Prawo.pl

Artykuł dostępny jest tutaj.