Związkowy sposób na monitoring

2018.09.05

Związkowcy znaleźli sposób na blokowanie monitoringu w miejscu pracy. 25 maja 2018 r. weszła w życie nowelizacja kodeksu pracy, która określiła zasady nadzoru wizyjnego w firmach. Pracodawcy mogą kontrolować pomieszczenia za pośrednictwem kamer, ale zgodnie z art. 222 par. 6 k.p. cele, zakres oraz sposób zastosowania takiego monitoringu muszą ustalić w układzie zbiorowym lub w regulaminie pracy albo w obwieszczeniu (jeżeli pracodawca nie jest objęty układem lub nie musi ustalać regulaminu). Wystarczy więc, że organizacja zakładowa zablokuje wprowadzenie zmian w aktach wewnątrzzakładowych i firma nie może korzystać z kamer w pomieszczeniach, w których pracownicy wykonują obowiązki. To szczególnie istotne w przypadku regulaminów pracy. Do ich wydawania są zobowiązane wszystkie firmy zatrudniające co najmniej 50 pracowników (lub co najmniej 20, jeśli wydania zażąda związek zawodowy). Zgodnie z art. 1042 k.p. regulamin ustala pracodawca w uzgodnieniu z zakładową organizacją związkową. W razie braku porozumienia w ustalonym przez strony terminie (a także w przypadku, gdy u danego pracodawcy nie działa związek), treść tego aktu samodzielnie formułuje pracodawca — r.pr. Grzegorz Ruszczyk komentuje dla Dziennika Gazety Prawnej. 

Artykuł dostępny jest tutaj.