Sygnalista zażąda od pracodawcy miliona złotych

2018.06.14

Ogłoszony niedawno przez Ministerstwo Sprawiedliwości projekt nowej ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary przewiduje m.in. postanowienia dotyczące systemu zgłaszania nadużyć oraz zasady ochrony sygnalistów. Jeśli chodzi o to ostatnie zagadnienie, szczególnie ciekawa jest kwestia odpowiedzialności pracodawcy za działania odwetowe wobec pracownika sygnalisty, który zgłosił nieprawidłowości. Projekt przewiduje bowiem nie tylko takie rozwiązania, jak znane już kodeksowi pracy orzeczenie o przywróceniu pracownika do pracy czy zasądzenie odszkodowania, ale też wprowadza zupełną nowość – możliwości przyznania pracownikowi świadczenia pieniężnego, którego wysokość może sięgać aż 1 mln zł — adw. dr Damian Tokarczyk komentuje dla Dziennika Gazety Prawnej. 

Artykuł dostępny jest tutaj.