Reprezentanci pracowników poznają tajemnice firmy. Ale nie wszyscy i nie zawsze

2018.10.11

Od 4 września przedsiębiorcy są ustawowo zobowiązani do ujawniania związkowcom nawet poufnych informacji. Jednak zdaniem ekspertów, gdy jest ryzyko wycieku, dostęp do danych można ograniczyć. Przedsiębiorca ma obowiązek ujawnienia tajemnicy firmy związkom zawodowym, jeśli jest im to niezbędne do wykonywania zadań. Tak wynika ze znowelizowanej 4 września ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (z 16 kwietnia 1993 r.; t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 419) — r. pr. Robert Stępień komentuje dla Dziennika Gazety Prawnej. 

Artykuł dostęny jest tutaj.