Przekroczenie zaufania przy wykonywaniu obowiązków opartych o udzielone pełnomocnictwo a możliwość powoływania się w postępowaniu sądowym na inne przyczyny niż wskazane w oświadczeniu o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia

2018.08.06

Nawet w braku stosunku podstawowego pełnomocnik nie ma pełnej swobody względem mocodawcy w zakresie decyzji co do sposobu wykorzystania pełnomocnictwa. U podstaw stosunku pełnomocnictwa leży bowiem zaufanie wyrażające się w założeniu, że podmiot upoważniony do działania w imieniu i na rzecz innej osoby będzie realizował znaną mu wolę tej osoby, a co najmniej działał w zgodzie z jej interesem. Występowanie w imieniu mocodawcy immanentnie wiąże się z obowiązkiem realizowania jego woli. Podejmowanie czynności wbrew znanym pełnomocnikowi życzeniom i zamiarom mocodawcy narusza podstawę stosunku upoważniającego —  r. pr. Grzegorz Ruszczyk oraz apl. radc. Karolina Terech komentują dla ius.focus. 

Komentarz dostępny jest tutaj.