Odszkodowanie za rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia a odsetki od tego roszczenia

2018.09.13

Roszczenie o zapłatę odszkodowania za rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia, jako zobowiązanie bezterminowe, staje się wymagalne dopiero z chwilą wezwania dłużnika do zapłaty. Ponieważ jest to zobowiązanie sporne, nie jest ono wymagalne w czasie toczącego się o nie postępowania sądowego. Nie ma zatem podstaw, by od takiego świadczenia naliczać ustawowe odsetki na podstawie art. 481 § 1 k.c.- r. pr. Paweł Sych komentuje dla Rzeczpospolita. 

Artykuł dostępny jest tutaj.