O możliwości wydania zaświadczenia A1 zadecyduje urząd skarbowy

2018.06.11

Utyskiwania firm transportowych na procedurę wydawania zaświadczeń A1 dla ich cudzoziemskich kierowców spowodowały, że ZUS wydał nowe wytyczne w tej sprawie. Teraz aby udowodnić, że cudzoziemiec mieszka w Polsce, trzeba przedstawić certyfikat rezydencji, wydawany przez właściwy zatrudnionemu cudzoziemcowi polski urząd skarbowy — komentarz r. pr. Łukasz Kuczkowski komentuje dla Transport Manager. 

Artykuł dostępny jest tutaj.