Firma przez 10 lat będzie musiała przechowywać kopie rozkładów czasu pracy i ewidencji

2018.10.03

Firma przez 10 lat będzie musiała przechowywać kopie rozkładów czasu pracy. Dokumenty mają wskazywać dokładne godziny zajęć w danej dobie. Pierwsze półrocze 2019 r. będzie gorącym okresem w działach kadrowych firm. W tym czasie będą one musiały dostosować zasady prowadzenia dokumentacji do nowego rozporządzenia w tej sprawie. A to zakłada wiele zmian i nowych obowiązków. Z projektu nowych przepisów wynika m.in., że działy kadrowe w praktyce co miesiąc będą musiały zadbać o to, aby pracownik potwierdził odebranie harmonogramu pracy. Z kolei w karcie ewidencji trzeba będzie wskazać nie tylko liczbę godzin przepracowanych w danym dniu (np. osiem), ale także ich rozkład w dobie (np. od godz. 8 do 16) — r. pr. dr Iwona Jaroszewska-Ignatowska komentuje dla Dziennika Gazety Prawnej. 

Artykuł dostępny jest tutaj.