Dzieli przedsiębiorców i zachęca do samozatrudnienia. Oto nowy, niższy ZUS

2018.08.03

Nowy, niższy ZUS wprowadza ustawa z 20 lipca 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą na mniejszą skalę (w dniu, w którym zamykaliśmy numer, czekała na podpis prezydenta) – zmieniająca m.in. ustawę o systemie ubezpieczeń społeczny ch (z 13 października 1998 r.; t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1778 ze zm.). Ma obowiązywać od 1 stycznia 2019 r. i od tego dnia przedsiębiorcy, których roczny przychód z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczył trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia (za 2018 r. będzie to 63 tys. zł), będą mogli płacić mniejsze składki ZUS — r. pr. Łukasz Chruściel oraz apl. radc. Krzysztof Gruszka

Artykuł dostępny jest tutaj.