Partnerzy

 • Partnerzy
 • Of Counsel
 • Starsi prawnicy
 • Prawnicy

Usługi

 • Pracodawca może odmówić związkowcowi płatnego zwolnienia w celu udziału w szkoleniu 
 • Nowe uprawnienia dla pracowników – rodziców
 • Zmiany w zakresie bhp – nowy wykaz dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych; trzeba zweryfikować zezwolenia na wózki jezdniowe
 • Zatrudnianie młodocianych – od 1 września można zatrudniać 15-latków 
 • Wszystkie
 • Publikacje
 • Wydarzenia

Branże

Odwiedź nasz profil na